Lợi ích sản phẩm Cho vay nhanh Fast Loan

Lợi ích sản phẩm Cho vay nhanh Fast Loan

Cho vay nhanh - Lợi ích 1

Phê duyệt tín dụng trong vòng 48h kể từ khi khách hàng cung cấp đủ các hồ sơ vay vốn

Cho vay nhanh - Lợi ích 2

Lãi suất cho vay ưu đãi

Cho vay nhanh - Lợi ích 3

Thời hạn thanh toán linh hoạt theo Tháng/Năm hoặc trả vào cuối kỳ (tối đa 12 tháng)

Cho vay nhanh - Lợi ích 4

Cho vay đến 80% giá trị tài sản bảo đảm

Gói sản phẩm Cho vay nhanh Fast Loan

Gói sản phẩm Cho vay nhanh Fast Loan

Cho vay nhanh - Offer 1

Gói Siêu nhanh
tiết kiệm

Các sản phẩm/dịch vụ bao gồm

Fast loan

Tài khoản thanh toán/ sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

Bảo hiểm tài sản

Dịch vụ thông báo giao dịch tài khoản qua tin nhắn

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ chi hộ lương hoặc 01 sản phẩm Tài trợ thương mại (bất kỳ)

Không
Ưu đãi (tính từ ngày sử dụng gói)

Lãi cho vay ưu đãi
(liên hệ để được tư vấn trực tiếp)

Miễn phí mở và quản lý tài khoản

Miễn phí duy trì số dư tối thiểu tài khoản thanh toán

Miễn phí chuyển tiền trong nước

Miễn phí SMS Banking cho một số điện thoại đăng ký

Miễn phí duy trì dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Giảm đến 50% phí định giá TSBĐ

Giảm đến 50% phí thuộc danh mục phí tài trợ thương mại, bảo lãnh

Không

Vé mời tham dự hội nghị chuyên ngành do VIB tổ chức

Vé mời tham dự 01 hội nghị do Bộ/ngành liên quan tổ chức

Không
Cho vay nhanh - Offer 2

Gói Siêu nhanh
siêu tiết kiệm

Các sản phẩm/dịch vụ bao gồm

Fast loan

Tài khoản thanh toán/ sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

Bảo hiểm tài sản

Dịch vụ thông báo giao dịch tài khoản qua tin nhắn

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ chi hộ lương hoặc 01 sản phẩm Tài trợ thương mại (bất kỳ)

Ưu đãi (tính từ ngày sử dụng gói)

Lãi cho vay ưu đãi
(liên hệ để được tư vấn trực tiếp)

Miễn phí mở và quản lý tài khoản

Miễn phí duy trì số dư tối thiểu tài khoản thanh toán

Miễn phí chuyển tiền trong nước


(bao gồm phí chi hộ lương)

Miễn phí SMS Banking cho một số điện thoại đăng ký

Miễn phí duy trì dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Giảm đến 50% phí định giá TSBĐ

Giảm đến 50% phí thuộc danh mục phí tài trợ thương mại, bảo lãnh

Vé mời tham dự hội nghị chuyên ngành do VIB tổ chức

Vé mời tham dự 01 hội nghị do Bộ/ngành liên quan tổ chức

Cho vay nhanh - Offer 3

Gói Siêu nhanh
công nghệ số

Các sản phẩm/dịch vụ bao gồm

Fast loan


(đăng ký trực tuyến)

Tài khoản thanh toán/ sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

Bảo hiểm tài sản

Dịch vụ thông báo giao dịch tài khoản qua tin nhắn

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ chi hộ lương hoặc 01 sản phẩm Tài trợ thương mại (bất kỳ)

Không
Ưu đãi (tính từ ngày sử dụng gói)

Lãi cho vay ưu đãi
(liên hệ để được tư vấn trực tiếp)

Miễn phí mở và quản lý tài khoản

Miễn phí duy trì số dư tối thiểu tài khoản thanh toán

Miễn phí chuyển tiền trong nước

Miễn phí SMS Banking cho một số điện thoại đăng ký

Miễn phí duy trì dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Giảm đến 50% phí định giá TSBĐ

Giảm đến 50% phí thuộc danh mục phí tài trợ thương mại, bảo lãnh

Không

Vé mời tham dự hội nghị chuyên ngành do VIB tổ chức

Vé mời tham dự 01 hội nghị do Bộ/ngành liên quan tổ chức

Không
Bắt đầu
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ