• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Đỗ Xuân Hoàng

Ông Đỗ Xuân Hoàng là thành viên HĐQT VIB liên tục từ năm 2005 đến nay, năm 2007 ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Hiện nay, ông Hoàng cũng là Tổng Giám đốc Công ty Mareven Food Central, liên doanh Việt – Nhật, một trong các công ty đầu tư vào lĩnh vực FMCG hàng đầu tại Liên bang Nga và khu vực CIS.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ và xây dựng cộng đồng, là thành viên sáng lập và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khoá VI, VII, VIII.

Ông tốt nghiệp đại học năm 1991 tại Liên Xô cũ, trở thành Tiến sỹ Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Nga năm 1998.