• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Nguyễn Việt Cường

Ông Nguyễn Việt Cường được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 của VIB bầu vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT khóa VIII (2019 – 2023).

Ông Cường có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Quản lý quỹ đầu tư. Hiện nay, ông Cường đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các doanh nghiệp như Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu  Legamex, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, Chủ Tịch HĐQT/Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần SXKD Thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh.

Ông Nguyễn Việt Cường tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính Tín dụng, Đại học Kinh tế Tp. HCM và có Chứng chỉ của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA).