1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn tiền đến 1.500.000 đồng dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn: 30/04/2020

Tên Chương trình
Hoàn tiền đến 1.500.000 đồng dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Hoàn tiền đến 1.500.000 đồng khi thỏa điều kiện tổng giá trị chi tiêu tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

Ưu đãi hoàn tiền và điều kiện hoàn tiền áp dụng cho các loại thẻ sau:
- Thẻ tín dụng VIB Online Plus: hoàn 500.000 VNĐ khi thỏa điều kiện tổng chi tiêu từ 5.000.000 VNĐ
- Thẻ tín dụng VIB Zero Interest Rate & VIB Cash Back: hoàn 1.000.000 VNĐ khi thỏa điều kiện tổng chi tiêu từ 10.000.000 VNĐ
- Thẻ tín dụng VIB Travel Élite: hoàn 1.500.000 VNĐ khi thỏa điều kiện tổng chi tiêu từ 15.000.000 VNĐ

Đặc biệt, từ ngày 17/2/2020 - 17/3/2020, chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe mùa dịch, VIB tặng kèm dung dịch rửa tay 500 ml cho tất cả các khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng trong suốt thời gian này (Áp dụng cho tất cả các thẻ tín dụng VIB, số lượng có hạn).
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 17/02/2020 đến 23h59 ngày 30/04/2020
Đối tượng
Chủ thẻ tín dụng VIB
Điều kiện
Chi tiết chương trình, vui lòng xem tại đây