1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Hoàn 100% phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn: 31/01/2021

Tên chương trình
Hoàn 100% phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Hoàn 100% phí thường niên năm đầu dành cho chủ thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited, VIB Zero Interest Rate, VIB Happy Drive, VIB Cash Back, VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless, VIB Online Plus, VIB TrueCard mở mới nếu thỏa 1 trong 3 điều kiện:
  • Có tổng chi tiêu tích lũy từ 5.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
  • Có tổng chi tiêu tích lũy từ 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và giới thiệu 5 số điện thoại của 5 Khách hàng mới
  • Giới thiệu thành công 1khách hàng mở thẻ trong thời gian diễn ra chương trình


Hoàn 100% phí thường niên năm đầu dành cho chủ thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1 (Platinum) mở mới nếu thỏa điều kiện:
  • Có tổng giá trị chi tiêu tích lũy tại Ứng dụng Grab từ 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành lần đầu.
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/09/2020 đến 23h59 ngày 31/01/2021
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB mở mới (ngoại trừ VIB Financial Free)
Thể lệ
Thể lệ chương trình dành cho chủ thẻ VIB Rewards Unlimited, VIB Zero Interest Rate, VIB Happy Drive, VIB Cash Back, VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless, VIB Online Plus, VIB TrueCard mở mới xem tại đây

Thể lệ chương trình dành cho chủ thẻ VIB Online Plus 2in1 mở mới xem tại đây