1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Cộng thêm đến 2,0% lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn

Ngày hết hạn: 21/12/2022

Tên Chương trình
Cộng thêm đến 2,0% lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Chi tiết ưu đãi
Nhận ngay ưu đãi cộng lãi suất hấp dẫn cho Khách hàng sử dụng Gói sản phẩm:
Áp dụng khi gửi tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, giá trị tiền gửi ≥ 300 triệu đồng.
Gói tài khoản Sapphire
  • 1,6%/năm cho số tiền gửi < 3 tỷ đồng
  • 1,8%/năm cho số tiền gửi ≥ 3 tỷ đồng

Gói tài khoản ưu tiên Diamond
  • 1,8%/năm cho số tiền gửi < 3 tỷ đồng
  • 2,0%/năm cho số tiền gửi ≥ 3 tỷ đồng
Thời gian khuyến mại
Từ 12/09/2022 đến ngày 31/12/2022
Đối tượng
Khách hàng tham gia Gói tài khoản Sapphire, xem tại đây
Khách hàng tham gia Gói tài khoản ưu tiên Diamond xem tại đây