1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Siêu ưu đãi dành cho khách hàng Vay kinh doanh

Ngày hết hạn: 29/03/2023

Tên Chương trình
Siêu ưu đãi dành cho khách hàng Vay kinh doanh
Chi tiết ưu đãi
VIB triển khai Siêu ưu đãi cho khách hàng vay kinh doanh với mục tiêu tạo sự thuận lợi trong việc bổ sung nguồn vốn sản xuất và tối ưu chi phí vay.

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 10/10/2022 đến 30/06/2023.

2. Đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân (KHCN) và khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) vay kinh doanh tại VIB.

3. Ưu dãi:
Giảm lãi suất vay đến 1.5%/năm và miễn phí trả nợ trước hạn nếu thỏa mãn điều kiện tỷ lệ số dư tài khoản thanh toán trung bình 3 tháng gần nhất trên số tiền giải ngân (sau đây gọi tắt là "Tỷ lệ số dư TKTT") như sau:
  • Tỷ lệ số dư TKTT từ 2,5% đến dưới 7,5%: lãi suất vay giảm 0,5%/năm, phí trả nợ trước hạn giảm 0,75%/năm;
  • Tỷ lệ số dư TKTT từ 7,5% trở lên: lãi suất vay giảm 1,5%/năm, miễn phí trả nợ trước hạn.

4. Điều kiện áp dụng:
  • Ưu đãi cho khoản vay có thời hạn từ 3 đến 6 tháng.
  • Khách hàng có số dư tài khoản thanh toán tối thiểu 15 triệu đồng/ngày.
  • Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 02 lần/tháng.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 10/10/2022 đến 30/06/2023.
Đối tượng
Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ
Thể lệ
Thể lệ chương trình "Siêu ưu đãi dành cho khách hàng Vay kinh doanh", xem tại đây