1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Tặng 500K cho mỗi sản phẩm đăng ký mới

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Tên Chương trình
Tặng 500K cho mỗi sản phẩm đăng ký mới
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng hiện hữu khi tham gia thêm sản phẩm tại VIB:

Tặng 500.000đ cho mỗi lần tham gia sản phẩm mới tại VIB

1. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng (KH) đang tham gia Gói tài khoản thanh toán Sapphire (Gói Sapphire).

2. Điều kiện áp dụng: KH đáp ứng các điều kiện của một trong những sản phẩm sau:

Đối với Tiền gửi trực tuyến (TGTT), Tiền gửi tại quầy và Tiền gửi iDepo (STG):
  • Mở mới TGTT từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 01 tháng trở lên hoặc;
  • Mở mới STG hoặc nhận chuyển nhượng Tiền gửi iDepo từ 300 triệu đồng, kỳ hạn từ 01 tháng trở lên.


Đối với Thẻ tín dụng VIB:
  • Mở mới thẻ tín dụng VIB Travel Elite hoặc VIB Premier Boundless và;
  • Có hạn mức tín dụng từ 60 triệu đồng trở lên và;
  • Thẻ được kích hoạt trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành.


Đối với Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (HĐ BHNT):
  • Mua mới một hoặc nhiều HĐ BHNT có tổng kỳ phí đầu tiên (IP) từ 20 triệu đồng (có thể cộng dồn từ nhiều HĐ BHNT) và;
  • Có kỳ đóng phí nửa năm hoặc 01 năm và;
  • Có hiệu lực và đã qua 21 ngày cân nhắc và;
  • Không có bất kỳ khoản vay tại VIB (trừ Vay thấu chi, Vay cầm cố tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi).

Lưu ý: Mỗi KH chỉ được hưởng khuyến mại theo điều kiện 01 lần trên mỗi sản phẩm.

3. Hình thức nhận thưởng:
VIB chuyển khoản 500.000đ vào Tài khoản thanh toán hoặc Tài khoản Thẻ tín dụng VIB (đối với KH mở mới Thẻ tín dụng).
Thời gian khuyến mại
Từ 11/11/2022 đến ngày 30/04/2023
Đối tượng
Khách hàng cá nhân
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây