1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Giảm đến 400.000 VNĐ tại Traveloka dành cho chủ thẻ VIB

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Tên chương trình
Giảm đến 400.000 VNĐ tại Traveloka dành cho chủ thẻ VIB
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ tín dụng VIB

Vé Máy bay: Giảm 400.000 VNĐ cho hóa đơn từ 4.000.000 VNĐ, tối đa 150 codes/ tuần
Khách sạn: Giảm 400.000 VNĐ cho hóa đơn từ 4.000.000 VNĐ, tối đa 50 codes/tuần
Trải nghiệm: Giảm 100.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ, tối đa 20 codes/tuần

  • Mỗi chủ thẻ hợp lệ chỉ nhận ưu đãi từ VIB tối đa 1 (một) lần/tháng/dịch vụ
  • Áp dụng tại ứng dụng Traveloka
  • Áp dụng cho thẻ tín dụng VIB với các đầu BIN số: 513094, 513892, 526887, 512824, 423865, 370990 và các đầu BIN thẻ tín dụng mà VIB mới phát hành trong thời gian khuyến mãi
  • Không áp dụng vào dịp Lễ, Tết theo quy định của Traveloka
Thời gian khuyến mại
01/06/2023 - 31/12/2023
Đối tượng
Tất cả thẻ tín dụng quốc tế VIB
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây