1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Đăng ký vẹn tròn, rinh trọn 500K

Ngày hết hạn: 31/03/2024

Tên chương trình
Tặng 500.000 VNĐ dành cho Khách hàng cá nhân
Nội dung
Ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng cá nhân tại VIB.

1. Đối tượng áp dụng:
Tất cả các khách hàng cá nhân (KH)

2. Điều kiện áp dụng: KH đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1. Tài khoản thanh toán (TKTT) mở tại VIB trong trạng thái hoạt động và có số dư bình quân trên một TKTT bất kỳ ≥ 100.000 VNĐ trong vòng 60 ngày tính đến ngày VIB duyệt để chi trả khuyến mại; và
2. Đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử MyVIB hoặc VIB Checkout; và
3. Tham gia Tiền gửi iDepo trực tuyến/Tiền gửi trực tuyến (TGTT), Tiền gửi iDepo/Tiền gửi tại quầy (STG) thỏa điều kiện:
(i) Mở mới TGTT kỳ hạn gửi từ 01 tháng trở lên, số tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc
(ii) Mở mới STG hoặc nhận chuyển nhượng Tiền gửi iDepo thời hạn nắm giữ từ 01 tháng trở lên, số tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên (bao gồm ngoại tệ quy đổi);
4. KH chưa từng phát sinh bất kỳ số dư tiền gửi có kỳ hạn tại VIB tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày thỏa mãn điều kiện thứ (3) ở trên.

Lưu ý: Mỗi KH chỉ được hưởng khuyến mại theo điều kiện này 01 lần trong suốt thời gian khuyến mại và không áp dụng đồng thời với chương trình: “Quà tặng Phúc Bảo dành cho Khách hàng cá nhân kinh doanh” (thời gian triển khai: 01/04/2023 – 31/12/2023).

3. Hình thức nhận thưởng:
VIB tặng 500.000 VNĐ vào TKTT của KH trong vòng 03 ngày kể từ ngày thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mại.
Thời gian khuyến mại
02/11/2023 - 31/03/2024
Đối tượng
Khách hàng cá nhân
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây