1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn 50.000 VNĐ học phí SSC, vui học hứng khởi cùng MyVIB

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Tên chương trình
Hoàn 50.000 VNĐ học phí SSC, vui học hứng khởi cùng MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) thực hiện giao dịch đầu tiên thanh toán hoá đơn học phí thông qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB sẽ được hoàn tiền trực tiếp 50.000đ vào tài khoản thanh toán (TKTT) với mỗi hoá đơn thanh toán học phí từ 500.000 VNĐ trở lên.

Lưu ý: Mỗi khách hàng nhận hoàn tiền 01 lần/ tháng và tối đa 3 lần/ chương trình.

Danh sách trường được hỗ trợ thanh toán bởi SSC tại đây
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 03/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024 hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước
Đối tượng
KH cá nhân có TKTT tại VIB, có đăng ký sử dụng MyVIB và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
KH chưa từng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn học phí thông qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB trước 03/01/2024.
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây