1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Hoàn 50.000 VNĐ học phí SSC, vui học hứng khởi cùng MyVIB

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Tên chương trình
Hoàn 50.000 VNĐ học phí SSC, vui học hứng khởi cùng MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Khách hàng (KH) thực hiện giao dịch đầu tiên thanh toán hoá đơn học phí thông qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB sẽ được hoàn tiền trực tiếp 50.000đ vào tài khoản thanh toán (TKTT) với mỗi hoá đơn thanh toán học phí từ 500.000 VNĐ trở lên.

Lưu ý: Ưu đãi chỉ được áp dụng mỗi khách hàng tối đa 01 lần/tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

Danh sách trường được hỗ trợ thanh toán bởi SSC tại đây
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách tùy thuộc điều kiện nào đến trước
Đối tượng
KH cá nhân có TKTT tại VIB, có đăng ký sử dụng MyVIB phiên bản 2.0 và đáp ứng các điều kiện khác theo thể lệ
KH chưa từng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn học phí thông qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB 2.0 trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 14/09/2023
Thể lệ
Xem thể lệ tại đây