1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn phí thường niên và hoàn tiền dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Tên chương trình
Hoàn phí thường niên và hoàn tiền dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi 01: Hoàn phí thường niên năm đầu
Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hoàn phí thường niên năm 1, nếu trong 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ tín dụng VIB của Khách hàng, và thỏa mãn 1 trong 5 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Khách hàng có chi tiêu tích lũy hợp lệ thỏa điều kiện tối thiểu:
Đối với kênh phát hành thẻ trực tuyến:
 • VIB Online Plus 2in1, VIB Rewards Unlimited, VIB Cash Back, VIB Family Link, VIB LazCard, VIB Super Card VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless từ 5.000.000 VNĐ

Đối với kênh phát hành thẻ trực tiếp:
 • VIB Online Plus 2in1, VIB Rewards Unlimited, VIB Cash Back, VIB Family Link, VIB LazCard, VIB Super Card từ 10.000.000 VNĐ
 • VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless từ 20.000.000 VNĐ

Điều kiện 2: Khách hàng mở thẻ vào ngày đặc biệt và thỏa điều kiện chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ
Hồ sơ mở thẻ được đăng ký tại hệ thống VIB vào ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt gồm:
 • Ngày 04/04/2024, 05-06/05/2024, 06/06/2024; hoặc
 • Ngày thẻ VIB hàng tháng: 20-21-22/04/2024, 20/05/2024, 20/06/2024; hoặc
 • Ngày không tiền mặt 16-17-18-19/06/2024; hoặc
 • Ngày sinh nhật của Chủ thẻ (căn cứ ngày sinh nhật ghi nhận tại hệ thống thẻ VIB).
 • Áp dụng dành riêng cho sản phẩm VIB Family Link: Ngày của Mẹ 12-13/5/2024, Ngày của Cha 16-17/6/2024, Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2024

Điều kiện 3: Chính sách đặc biệt và thỏa điều kiện chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ
Khách hàng được phê duyệt cấp thẻ Tín dụng tín chấp theo chính sách:
 • Khách hàng có thu nhập từ lương và có thu nhập được thẩm định từ 40.000.000 VNĐ/tháng trở lên; hoặc
 • Khách hàng có Tài khoản thanh toán với số dư bình quân tối thiểu 50.000.000 VNĐ và thời gian duy trì tài khoản thanh toán từ 36 tháng trở lên theo quy định từng chính sách
 • Khách hàng có Tiền gửi tiết kiệm với số dư bình quân tối thiểu 1.000.000.000 VNĐ và thời gian duy trì tài khoản thanh toán từ 36 tháng trở lên theo quy định từng chính sách

Điều kiện 4: Người Được giới thiệu và thỏa điều kiện chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ
Chủ thẻ là Người Được Giới Thiệu thành công và hợp lệ theo chương trình “Giới thiệu khách hàng mở thẻ, nhận thưởng không giới hạn” (MGM - Member Get Member), chi tiết tham khảo tại đây

Điều kiện 5: Khách hàng mở lại thẻ và thỏa điều kiện chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ
Khách hàng đã từng là Chủ thẻ tín dụng của VIB có thời gian đóng/hủy tất cả Thẻ tín dụng VIB trong năm 2023. Lưu ý: áp dụng dành cho Khách đã đóng/hủy tất cả Thẻ tín dụng VIB và mở lại sau 90 ngày trở lên kể từ ngày đóng/hủy thẻ cuối cùng.

Điều kiện 6: Chính sách tiền gửi/tài khoản và thỏa điều kiện chi tiêu từ 1.000.000 VNĐ
Thời gian áp dụng: Thẻ phát hành từ 01/06 đến 30/06/2024
Khách hàng có sử dụng Tài khoản thanh toán và/hoặc Tài khoản tiền gửi tiết kiệm nhưng không đồng thời có khoản vay tại VIB (bao gồm nhưng không giới hạn Vay mua xe, Vay mua sửa nhà, Vay tiêu dùng, Vay kinh doanh, Thấu chi, Vay cầm cố Tiền gửi, ...).
Được phê duyệt cấp thẻ Tín dụng tín chấp theo một trong các chính sách:
 • Khách hàng có Tài khoản thanh toán; hoặc
 • Khách hàng có Tài khoản tiền gửi tiết kiệm.

Khách hàng gửi tin nhắn (SMS) bằng số điện thoại đăng ký mở Thẻ tín dụng VIB, cú pháp «VIB DK 2024» gửi đến số 6089 (phí 1.000 VNĐ) và nhận được tin nhắn phản hồi từ VIB thông báo đăng ký thành công (“Tin Nhắn Hợp Lệ”)

Ưu đãi 2: Hoàn phí thường niên cho chủ thẻ phụ
Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hoàn phí thường niên cho chủ thẻ phụ theo điều kiện ưu đãi chi tiết bên dưới:
 • Thẻ phụ phát hành thành công trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành thẻ chính. Ngày phát hành thẻ chính và thẻ phụ trong thời gian triển khai chương trình.
 • Thẻ phụ kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành.
 • Số lượng thẻ phụ hưởng ưu đãi: tối đa 2 thẻ / khách hàng.
 • Chủ thẻ phụ chưa từng phát hành bất kỳ Thẻ tín dụng nào (thẻ chính và/hoặc thẻ phụ) trước thời gian diễn ra chương trình
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/04/2024 đến 23h59 ngày 30/06/2024
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây