1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Tặng 500.000 VNĐ khi mở mới Tiết kiệm tại VIB

Ngày hết hạn: 30/09/2024

Tên chương trình
Tặng 500.000 VNĐ khi mở mới Tiết kiệm tại VIB
Nội dung
Ưu đãi Tiền gửi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng cá nhân KH) tại VIB.

1. Điều kiện áp dụng: KH đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1. Tài khoản thanh toán (TKTT) đang hoạt động trong thời gian khuyến mại và có số dư bình quân trên 01 (một) TKTT bất kỳ ≥ 100.000 VNĐ trong vòng 60 ngày tính đến ngày VIB xét duyệt để chi trả khuyến mại.
2. Đang sử dụng ứng dụng MyVIB hoặc VIB Checkout ở trạng thái đang hoạt động và có tối thiểu một lần đăng nhập thành công; và
3. KH mới gửi tiền dưới hình thức Tiền gửi trực tuyến iDepo/Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến (TGTT), Tiền gửi iDepo/Tiền gửi tiết kiệm mở tại quầy (STG) trong thời gian khuyến mại và thỏa mãn điều kiện:
(i) Mở mới TGTT kỳ hạn gửi từ 01 tháng trở lên, số tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc
(ii) Mở mới STG hoặc nhận chuyển nhượng Tiền gửi iDepo thời hạn nắm giữ từ 01 tháng trở lên, số tiền gửi từ 300 triệu VNĐ trở lên (bao gồm ngoại tệ quy đổi);
4. KH chưa từng phát sinh bất kỳ số dư tiền gửi có kỳ hạn tại VIB tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày thỏa mãn điều kiện thứ (3) ở trên.

Lưu ý: Mỗi KH chỉ được hưởng khuyến mại theo điều kiện này 01 lần trong suốt thời gian khuyến mại.

2. Hình thức nhận thưởng:
VIB chuyển khoản 500.000 VNĐ vào TKTT của KH mở tại VIB.
Thời gian khuyến mại
01/04-2024 - 30/09/2024
Đối tượng
Khách hàng cá nhân
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây