1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Giảm 1.500.000 VNĐ tại Vietravel dành cho thẻ tín dụng VIB

Ngày hết hạn: 31/01/2025

Tên chương trình
Giảm 1.500.000 VNĐ tại Vietravel dành cho thẻ tín dụng VIB
Chi tiết ưu đãi
Giảm 1.500.000 VNĐ cho hóa đơn từ 30.000.000 VNĐ, tối đa 40 suất/tháng. Tối đa 360 suất áp dụng trong cả chương trình.

Lưu ý:
  • Mỗi khách hàng ứng với 1 thẻ tín dụng VIB được hưởng ưu đãi 01 lần/tháng
  • Áp dụng cho các dịch vụ thanh toán offline tại các địa điểm áp dụng của Vietravel
  • Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng VIB
  • Áp dụng cùng với các ưu đãi khác tại Vietravel
Thời gian khuyến mại
17/05/2024 - 31/01/2025
Đối tượng
Tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây