1800 8195 Đăng nhập
Trở về
FPTShop

Ngày hết hạn 30/10/2022

Kỳ hạn áp dụng: 6 tháng

Thời gian: từ 25/10/2017 – 30/10/2022

Áp dụng cho các sản phẩm có giá trị từ 2.000.000 VNĐ.

Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống FPTShop (bao gồm cả FPT Studio)

Website: www.fptshop.com.vn

Hotline: 1800 6601