1800 8195 Đăng nhập
Trở về
FPTShop

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Thời gian: từ 25/10/2017 – 31/12/2023

Áp dụng cho các sản phẩm có giá trị từ 2.000.000 VNĐ.

Áp dụng khi mua tại website: www.fptshop.com.vn và thông qua cồng thanh toán Ngân lượng

Khách hàng có thể phải thanh toán thêm phí trả góp theo quy định của FPTShop

Hotline: 1800 6601