1800 8195 Đăng nhập
Trở về
MyRace 1 - Đường đua lễ hội

Ngày hết hạn: 20/02/2023

Tên chương trình
MyRace 1 - Đường đua lễ hội
Chi tiết ưu đãi
1. Giải thưởng và điều kiện thắng giải:
  • Tặng eVoucher Got It 50.000 VNĐ dành cho 2.000 KH hoàn thành cột mốc 1 sớm nhất
  • Tặng eVoucher Got It 100.000 VNĐ dành cho 800 KH hoàn thành cột mốc 2 sớm nhất
  • Tặng eVoucher Got It 200.000 VNĐ dành cho 400 KH hoàn thành cột mốc 3 sớm nhất
  • Tặng eVoucher Got It 500.000 VNĐ dành cho 200 KH hoàn thành cột mốc 4 sớm nhất
  • Tặng iPhone 13 Pro Max dành cho KH hoàn thành cột mốc 5 sớm nhất

Mỗi KH chỉ nhận 01 giải thưởng cao nhất trong suốt thời gian diễn ra CTKM.

2. Cách tham gia chương trình:
  • Cột mốc 1: Hoàn thành 1 giao dịch nạp tiền điện thoại hoặc nạp data 3G/4G với giá trị tối thiểu 100.000 VNĐ; và 1 giao dịch thanh toán hóa đơn bất kỳ với giá trị tối thiểu 200.000 VNĐ (chỉ áp dụng cho điện, nước, ADSL, học phí, di động trả sau, truyền hình cáp, học phí).
  • Cột mốc 2: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 1 và KH mở mới tiền gửi trực tuyến (TGTT) loại tiền VNĐ trên ứng dụng MyVIB 2.0 với giá trị tối thiểu 5.000.000 VNĐ, kỳ hạn tối thiểu từ 1 tháng; và không áp dụng cho Tiết kiệm mục tiêu và Tiết kiệm tự động.
  • Cột mốc 3: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 2 và giới thiệu thành công tối thiểu 1 KH qua gửi đường dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên MyVIB 2.0; và người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0.
  • Cột mốc 4: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 3 và giới thiệu thành công tối thiểu 5 KH qua gửi đường dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên MyVIB 2.0 ; và mỗi người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0.
  • Cột mốc 5: Hoàn thành các hạng mục ở cột mốc 4 và giới thiệu thành công nhiều KH nhất trong suốt thời gian diễn ra CTKM (tối thiểu 30 KH) thông qua gửi đường dẫn giới thiệu trên tính năng Bạn bè trên MyVIB 2.0 ; và mỗi người được giới thiệu hợp lệ có ít nhất 1 giao dịch tối thiểu 100.000 VNĐ trên MyVIB 2.0.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 20/02/2023.
Đối tượng
Khách hàng sử dụng MyVIB 2.0;
KH vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng để tham gia chương trình
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây