1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Giảm 30% với thẻ tín dụng VIB LazCard tại Lazada

Ngày hết hạn: 27/09/2023

Tên Chương trình
Giảm 30% với thẻ tín dụng VIB LazCard tại Lazada
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi dành riêng cho cthẻ tín dụng VIB LazCard có đầu BIN số 4238 6565 khi mua sắm tại website/ứng dụng Lazada:
Chương trình 1:
Giảm 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB LazCard áp dụng cho các ngày đặc biệt.
Các ngày đặc biệt bao gồm:
 • Từ 06/01/2023 đến 15/01/2023
 • 02/02/2023
 • Từ 03/03/2023 đến 05/03/2023Từ 03/03/2023 đến 05/03/2023
 • 04/04/2023
 • 05/05/2023
 • Từ 06/06/2023 đến 10/06/2023
 • 07/07/2023
 • 08/08/2023
 • Từ 09/09/2023 đến 11/09/2023
 • Từ 10/10/2023 đến 12/10/2023
 • 11/11/2023
 • Từ 12/12/2023 đến 14/12/2023

Chương trình 2:
Giảm 150.000 VNĐ cho hóa đơn 450.000 VNĐ áp dụng vào thứ 6 hàng tuần.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:
 • Nếu ngày đặc biệt rơi vào thứ 6 thì áp dụng chương trình của ngày đặc biệt
 • Một Khách hàng (căn cứ theo user mua hàng tại Lazada) được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.
 • Số lượng mã giảm giá được áp dụng mỗi ngày có giới hạn.
 • Mã giảm giá sẽ được mở vào lúc 9h (sáng) ngày diễn ra chương trình ưu đãi. Khách hàng cần phải thu thập mã giảm giá để được hưởng ưu đãi. Khách hàng có thể không nhận được giảm giá nếu ngân sách phân bổ của ngày đã được sử dụng hết hoặc thu thập nhiều mã giảm giá hơn quy định.
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 31/12/2022 đến 23h59 ngày 12/01/2024
Đối tượng
Thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Xem chi tiết thể lệ tại đây