1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Tích lũy chi tiêu, miễn phí thường niên năm tiếp theo

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Tên Chương trình
Tích lũy chi tiêu, miễn phí thường niên năm tiếp theo
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng VIB, khi tích lũy đủ giá trị chi tiêu trong năm 2023, Quý khách sẽ được nhận được ưu đãi miễn phí thường niên năm 2024 từ chương trình "Tích lũy chi tiêu, miễn phí thường niên năm tiếp theo"
Cụ thể, điều kiện chi tiêu áp dụng cho từng loại thẻ như sau:
  • Thẻ VIB Rewards Unlimited, VIB Online Plus 2in1: Tổng chi tiêu trung bình/Tháng/Thẻ đạt 20 triệu đồng
  • Thẻ VIB Cash Back, VIB Happy Drive, VIB Zero Interest, VIB Family Link, VIB LazCard: Tổng chi tiêu trung bình/Tháng/Thẻ đạt 30 triệu đồng
  • Thẻ VIB Premier Boundless, VIB Travel Élite: Tổng chi tiêu trung bình/Tháng/Thẻ đạt 40 triệu đồng

Lưu ý:
  • Để tham gia chương trình, soạn tin SMS theo cú pháp « VIB CC » gửi đến số 6089 (phí 1.000 VNĐ).
  • Chương trình áp dụng cho tất cả thẻ hiện hữu, ngoại trừ thẻ VIB Financial Free.
  • Các giao dịch chi tiêu hợp lệ phải được thực hiện trong thời gian 01/01/2023 – 31/12/2023.
  • Trường hợp Khách hàng thay đổi hạng thẻ trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng vẫn được tính chi tiêu tích lũy từ ngày 01/01/2023 nhưng phải đạt Tổng chi tiêu theo loại thẻ mới.
  • Trường hợp Khách hàng có nhiều hơn một sản phẩm Thẻ tín dụng, VIB sẽ trả thưởng cho các Thẻ chính đạt Tổng chi tiêu thỏa điều kiện Chương trình.
Thời gian khuyến mại
Từ 01/01/2023 - 31/12/2023
Đối tượng
Chủ thẻ tín dụng VIB
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây