1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Điện máy Chợ Lớn

Áp dụng cho Thẻ tín dụng VIB | Ngày hết hạn: 31/12/2024

Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/Tháng
Kỳ hạn áp dụng: 3, 6, 9, 12 tháng
Thời gian đến 31/12/2024

Điều kiện: Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.

Website: https://dienmaycholon.vn/

Địa chỉ áp dụng: Áp dụng toàn hệ thống Điện máy Chợ Lớn