1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Hoàn 50% mua sắm tại Hàn Quốc với thẻ thanh toán nội địa VIB Napas

Ngày hết hạn: 20/12/2023

Tên Chương trình
Hoàn 50% mua sắm tại Hàn Quốc với thẻ thanh toán nội địa VIB Napas
Chi tiết ưu đãi
Hoàn 50% (tối đa 1.000.000 VNĐ) cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ VIB Napas tại các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Hàn Quốc, áp dụng cho hóa đơn tối thiểu từ 100.000 VNĐ.

Áp dụng tại các đơn vị chấp nhận thẻ tại Hàn Quốc như: Shilla Duty Free Shop, CU (CVS), Hwachang Tosan (Souvenir Shop), Donghwang Tosan (Souvenir Shop), C&C (Tax Refund Shop), Bokanyeong (Nutrional)

Điều Khoản & Điều Kiện:
  • Thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa VIB Napas
  • Danh sách các đơn vị chấp nhận thanh toán tham gia chương trình sẽ được Napas cập nhật theo từng thời kỳ
  • Không giới hạn số lần áp dụng khuyến mại đối với mỗi thẻ VIB Napas
Thời gian khuyến mại
Từ 15/10/2023 đến 20/12/2023 hoặc cho đến khi hết ngân sách
Đối tượng
Chủ thẻ thanh toán nội địa VIB Napas