1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Tặng vé concert The Masked Singer 2023 khi chuyển tiền quốc tế online trên MyVIB

Ngày hết hạn: 10/12/2023

Tên chương trình
Tặng vé concert The Masked Singer 2023 khi chuyển tiền quốc tế online trên MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Siêu concert The Masked Singer 2023 do VIB là nhà tài trợ chính đang gần kề. VIB triển khai ưu đãi tặng vé cho khách hàng cá nhân chuyển tiền quốc tế trên MyVIB.

1. Thời gian diễn ra: 13/11/2023 đến hết 10/12/2023, với 4 tuần xét thưởng như sau:
 • Tuần 1: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023
 • Tuần 2: Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023
 • Tuần 3: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
 • Tuần 4: Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

2. Quà tặng và tiêu chí xét thưởng mỗi tuần:
 • Quà tặng: vé Silver 1 trị giá 1.200.000 VNĐ;
 • Dành cho 15 khách hàng có tổng số tiền mua ngoại tệ để chuyển tiền quốc tế trên MyVIB cao nhất mỗi tuần.

3. Hình thức trả thưởng
 • Trao vé trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại;
 • Thông báo qua email cho khách hàng trúng thưởng, kèm theo mã code và hướng dẫn thao tác để KH nhận vé điện tử trên website VIE Shop;
 • Trong tất cả trường hợp, quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền.

4. Lưu ý:
 • Mỗi khách hàng nhận 1 vé/ tuần và tối đa 02 vé/ Chương trình.
 • Trường hợp có nhiều khách hàng cùng thỏa điều kiện nhận thưởng, VIB ưu tiên trao quà tặng cho khách hàng theo thứ tự như sau:
  (1) Có tổng số lượng giao dịch hợp lệ trong tuần cao hơn.
  (2) Có giao dịch chuyển tiền quốc tế trên MyVIB sớm hơn trong tuần (căn cứ theo thời gian hoàn tất lập yêu cầu chuyển tiền trên MyVIB và được ghi nhận trên hệ thống VIB theo ngày, giờ, phút, giây và micro giây).
  (3) Có giao dịch hợp lệ sớm hơn (căn cứ theo thời gian được ghi nhận trên MyVIB theo ngày, giờ, phút, giây và micro giây).
 • Giao dịch hợp lệ là giao dịch:
  VIB nhận được đầy đủ hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền và chứng minh nguồn tiền hợp pháp, hợp lệ theo quy định của VIB trong từng thời kỳ; và
  VIB đã ghi nợ TKTT của KH; và
  Trạng thái của giao dịch chuyển tiền quốc tế trên MyVIB 2.0 của KH là “Thành công”.
Thời gian khuyến mại
13/11/2023 - 10/12/2023
Đối tượng
Khách hàng cá nhân
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây