1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Ưu đãi không giới hạn khi nhận tiền kiều hối trên MyVIB

Ngày hết hạn: 14/09/2024

Tên chương trình
Ưu đãi không giới hạn khi nhận tiền kiều hối trên MyVIB
Chi tiết ưu đãi
VIB chính thức ra mắt tính năng Nhận kiều hối trên ứng dụng MyVIB. Tính năng mới này giúp khách hàng cá nhân (KH) nhận tiền kiều hối mọi lúc mọi nơi và hoàn toàn trực tuyến. Đặc biệt, KH còn có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn khi nhận kiều hối từ RIA qua MyVIB như sau:

1. Thời gian diễn ra: từ ngày 17/05/2024 đến hết ngày 14/09/2024.

2. Ưu đãi và đối tượng áp dụng:

a. Ưu đãi 1: Tặng 500.000 VNĐ vào Tài khoản thanh toán (TKTT) VNĐ của KH mở tại VIB.
Đối tượng áp dụng:
  • KH mở mới TKTT VNĐ ở VIB trong thời gian chương trình và tại thời điểm mở mới TKTT, KH không có TKTT tại VIB. Nếu KH từng mở và đã đóng tất cả TKTT, chương trình chỉ áp dụng cho KH đã đóng tất cả TKTT trước ngày 01/01/2024; và
  • KH nhận tiền kiều hối từ RIA trên MyVIB với số tiền tối thiểu từ 1.000.000 VNĐ/ 50 USD/ 50 EUR trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở mới TKTT và trong thời gian chương trình.

Lưu ý: Mỗi KH nhận tối đa 1 lần trong suốt thời gian chương trình.

b. Ưu đãi 2: Tặng 100.000 VNĐ vào Tài khoản thanh toán (TKTT) VNĐ của KH mở tại VIB.
Đối tượng áp dụng:
  • KH nhận tiền kiều hối từ RIA trên MyVIB với số tiền tối thiểu từ 1.000.000 VNĐ/ 50 USD/ 50 EUR trong thời gian triển khai CTKM; và
  • Không áp dụng đồng thời với Ưu đãi 1.

Lưu ý: Mỗi KH nhận thưởng không giới hạn, tương ứng với số lần nhận kiều hối thành công trên MyVIB.

c. Ưu đãi 3: Tặng voucher cộng lãi suất 0,3%/năm (áp dụng cho tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn)
Đối tượng áp dụng: KH nhận tiền kiều hối từ RIA trên MyVIB trong thời gian chương trình.
Lưu ý:
  • Mỗi KH nhận voucher thưởng không giới hạn, tương ứng với số lần nhận kiều hối thành công trên MyVIB;
  • Áp dụng cho tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ 01 tháng đến 05 tháng và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác;
  • KH có thể chuyển nhượng, hoặc cho tặng voucher;
  • Voucher có hạn sử dụng 30 ngày và không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc hiện vật.

d. Ưu đãi 4: Miễn phí rút ngoại tệ tiền mặt.
Đối tượng áp dụng: KH nhận tiền kiều hối từ RIA trên MyVIB trong thời gian chương trình.
Lưu ý: Số tiền ngoại tệ được rút tương ứng với số tiền kiều hối đã nhận vào tài khoản ngoại tệ trên MyVIB.
Thời gian khuyến mại
17/05/2024 - 14/09/2024
Đối tượng
Khách hàng cá nhân
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây
Hướng dẫn nhận tiền kiều hối trên MyVIB, xem tại đây