1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới

Ngày hết hạn: 30/09/2024

Tên chương trình
Hoàn phí thường niên dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới
Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi: Hoàn phí thường niên năm đầu

Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hoàn phí thường niên năm đầu, nếu chi tiêu trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày phát hành thỏa điều kiện:

Tối thiểu (≥) 3.000.000 VNĐ với thẻ mở qua kênh trực tiếp; hoặc
Tối thiểu (≥) 1.000.000 VNĐ với :

 • Thẻ mở qua kênh trực tuyến; hoặc
 • Thẻ thỏa điều kiện ưu đãi đặc biệt, chi tiết như sau:

Điều kiện 1: Đăng ký mở thẻ vào ngày đặc biệt
Ngày đặc biệt gồm:
 • Ngày đôi: 07 - 08/07/2024, 08/08/2024, 09/09/2024; hoặc
 • Ngày thẻ VIB: 19 - 20/07/2024, 20/08/2024, 20/09/2024; hoặc
 • Ngày sinh nhật của Chủ thẻ (căn cứ ngày sinh nhật ghi nhận tại hệ thống thẻ VIB); hoặc
 • Các ngày khác theo sự kiện bán hàng được VIB truyền thông trước thời điểm tổ chức sự kiện.

Điều kiện 2: Thẻ của Khách hàng được cấp Thẻ tín dụng theo các Quy định cấp thẻ sau
 • Khách hàng có thu nhập từ lương (Salary Customer) và có trung bình thu nhập theo thẩm định từ (≥) 40.000.000 VNĐ/tháng trở lên; hoặc
 • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại VIB -Casa Usage/New Casa (không áp dụng với KH đang có khoản vay tại VIB); hoặc
 • Khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại VIB - TD Usage/New TD (không áp dụng với KH có khoản vay tại VIB)

Điều kiện 3: Khách hàng được giới thiệu bởi chủ thẻ VIB khác
 • Chủ thẻ là Người Được Giới Thiệu thành công và hợp lệ theo chương trình “Giới thiệu khách hàng mở thẻ, nhận thưởng không giới hạn” (MGM - Member Get Member), chi tiết tham khảo tại đây

Điều kiện 4: Khách hàng ưu tiên
 • Khách hàng nhận được email ưu đãi đặc biệt từ VIB.
Thời gian khuyến mại
Từ 00h00 ngày 01/07/2024 đến 23h59 ngày 30/09/2024
Đối tượng
Chủ thẻ tín dụng mở mới
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây