1900 2200 Đăng nhập
Trở về
Hoàn tiền đến 50% khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi trên MyVIB

Ngày hết hạn: 31/12/2024

Tên chương trình
Hoàn tiền đến 50% khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi trên MyVIB
Chi tiết ưu đãi
Mở MyVIB, hưởng ngay đa tầng ưu đãi giá trị khi thanh toán hoá đơn Điện, Nước, WiFi để tiết kiệm tối đa chi tiêu hằng tháng.

Hoàn 50% cho KH mới:
- Từ 01/07/2024 đến 30/09/2024: Hoàn 150.000 VNĐ khi thực hiện thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi đầu tiên với giá trị tối thiểu từ 300.000 VNĐ qua tài khoản thanh toán Digi vừa tạo trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở TKTT trong thời gian diễn ra CTKM.

- Từ 01/10/2024 đến 31/12/2024: Ưu đãi 150.000 VNĐ cụ thể bao gồm:
 • Hoàn 100.000 VNĐ khi thực hiện thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi đầu tiên với giá trị tối thiểu từ 300.000 VNĐ qua tài khoản thanh toán Digi vừa tạo trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở TKTT trong thời gian diễn ra CTKM.
 • Tặng 01 voucher giảm giá trực tiếp trị giá 50.000 VNĐ cho lần thanh toán tiếp theo các dịch vụ hóa đơn Điện, Nước, WiFi trên MyVIB với giá trị hóa đơn tối thiểu từ 300.000 VNĐ

- Lưu ý:
 • Mỗi KH sẽ được hưởng ưu đãi này tối đa 01 lần; hình thức ưu đãi nhận được tương ứng với thời gian đã quy định, trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Thời hạn sử dụng voucher là 60 ngày kể từ ngày nhận.
 • KH được hưởng đồng thời voucher giảm giá trực tiếp và MyVIB Coin (nếu có) khi thanh toán hóa đơn.

Tặng MyVIB Coin cho KH hiện hữu:
- Đối với hóa đơn Điện:
 • Tặng 100.000 MyVIB Coin cho hóa đơn đầu tiên giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên.
 • Tặng 30.000 MyVIB Coin cho hóa đơn thứ 2 trở đi.

- Đối với hóa đơn Nước:
 • Tặng 50.000 MyVIB Coin cho hóa đơn đầu tiên giá trị từ 300.000 VNĐ trở lên.
 • Tặng 30.000 MyVIB Coin cho hóa đơn thứ 2 trở đi.

- Đối với hóa đơn WiFi:
 • Tặng 50.000 MyVIB Coin cho hóa đơn đầu tiên giá trị từ 165.000 VNĐ trở lên.
 • Tặng 30.000 MyVIB Coin cho hóa đơn thứ 2 trở đi.

- Đối với KH cài đặt thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi tự động đầu tiên
 • Tặng 30.000 MyVIB Coin khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi tự động đầu tiên trên ứng dụng MyVIB. Giá trị của mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn lớn hơn hoặc bằng 300.000 VNĐ.

- Lưu ý:
 • Mỗi KH được hưởng tối đa 01 lần trên một trong loại dịch vụ thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Từ hóa đơn thứ 2 trở đi, mỗi KH sẽ được hưởng tối đa 01 lần mỗi tháng trên một dịch vụ thanh toán trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Số lượng ưu đãi là giới hạn. Trường hợp có nhiều KH thỏa mãn điều kiện của chương trình, ưu tiên cho KH thỏa mãn các điều kiện giao dịch hợp lệ có thời gian giao dịch sớm nhất theo quy định của chương trình.
 • Đối với ưu đãi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, WiFi tự động đầu tiên: Mỗi KH sẽ được hưởng tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Thời gian khuyến mại
Từ 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Đối tượng
Khách hàng sử dụng MyVIB
Thể lệ
Thể lệ chương trình xem tại đây