1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Booking.com

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 31/03/2023

Giảm giá từ 20% cho đặt phòng trong nước và hoàn tiền đến 10% trong mùa du lịch đầu năm

Thời gian đặt phòng: 01/01/2023 - 31/03/2023

Đặt phòng bằng thẻ Mastercard tại đây

Đặt phòng bằng thẻ Visa tại đây