1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Nhà hàng Full House Pizza

Ngày hết hạn 22/06/2021

Chi tiết

Giảm 10% (tối đa 100.000 VNĐ) cho tổng hóa đơn 500.000 VNĐ trở lên khi thanh toán bằng thẻ VIB
Giảm 20% (tối đa 200.000 VNĐ) cho tổng hóa đơn 1.000.000 VNĐ trở lên khi thanh toán bằng thẻ VIB


Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Áp dụng các ngày lễ, tết
Mỗi thẻ áp dụng ưu đãi nhiều lần trong cùng một ngày nhưng không tách bàn, tách hóa đơn ở mỗi lần áp dụng
Địa điểm sử dụng

Số 6 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội