1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Agoda

Ngày hết hạn 30/04/2021

Chi tiết

Giảm thêm 15% khi đặt phòng khách sạn tại www.agoda.com/vib và thanh toán bằng thẻ VIB

Thời gian áp dụng: 15/3/2021 - 15/4/2021
Thời gian lưu trú đến 15/3/2021 - 31/05/2021Giảm thêm 7% khi đặt phòng khách sạn tại www.agoda.com/vib và thanh toán bằng thẻ VIB

Thời gian áp dụng: 16/4/2021 - 30/4/2021
Thời gian lưu trú đến 31/05/2021

Khuyến mãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ và những chi phí phụ thu khác)
Khuyến mãi chỉ được áp dụng với những khách sạn có gắn tag "ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI"
Áp dụng cho tất cả chủ thẻ VIB
Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định)
Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác
Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và VIB
Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”.
Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ VIB đăng nhập số thẻ hợp lệ.
Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng.
Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ VIB để thanh toán.
Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
Chương trình khuyến mãi có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
Địa điểm sử dụng