1800 8192 Đăng nhập
Trở về
Nhà hàng SIGN by A1

Ngày hết hạn 10/12/2021

Chi tiết

Giảm 10% tổng hóa đơn khi thanh toán bẳng thẻ VIB

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
Áp dụng cho các dịp lễ, tết
Áp dụng cho chủ thẻ thanh toán và chủ thẻ tín dụng
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các ưu đãi khác
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

69 Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội