1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Vietnam Airlines

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Ưu đãi 1: Nhập mã “VIBVNA10” giảm 10% giá vé nội địa
- Thời gian đặt vé áp dụng: 15/09/2023 – 31/12/2023
- Thời gian bay áp dụng: 15/09/2023 – 31/12/2023 (không áp dụng giai đoạn cao điểm, xem chi tiết tại đây)
- Số lượng: 8.000 codes

Ưu đãi 2: Nhập mã “VIBVNA05” giảm 5% giá vé quốc tế
- Thời gian đặt vé áp dụng: 15/09/2023 – 31/12/2023
- Thời gian bay áp dụng: 15/09/2023 – 31/12/2023 (không áp dụng giai đoạn cao điểm, xem chi tiết tại đây)
- Số lượng: 3.000 codes

Điều kiện:
- Áp dụng với các chủ thẻ tín dụng VIB (Đầu BIN số 512824, 526887, 513892, 513094, 423865) thanh toán mua vé máy bay trực tuyến tại website Vietnam Airlines
- Giảm giá không bao gồm thuế và phí.
- Mã giảm giá không được quy đổi ra tiền mặt hoặc vật phẩm.
- Chương trình có thể hết hạn trước khi mã giảm giá được sử dụng hết.
- Mã giảm giá không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác của VNA và VIB.
- Mã giảm giá sử dụng nhiều lần nhưng không vượt quá số lần quy định. Khi sử dụng cần viết hoa tất cả các chữ cái của mã giảm.