1800 8195 Đăng nhập
Trở về
VIETNAM AIRLINES

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 18/12/2022

Giảm 10% giá vé áp dụng cho một số chuyến bay và hạng ghế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB.
Nhập mã “VIBNOW10” tại trang tìm kiếm chuyến bay để nhận ưu đãi, áp dụng tối đa 10.000 lượt giảm giá, chương trình sẽ kết thúc khi hết lượt giảm giá.

Điều kiện áp dụng:
• Áp dụng với tất cả các chủ thẻ tín dụng VIB thanh toán mua vé máy bay nội địa trực tuyến tại website Vietnam Airlines website
• Thời gian đặt vé áp dụng: 15/02/2023 - 10/07/2023
• Thời gian bay áp dụng: 15/02/2023 – 31/12/2023 (Không áp dụng giai đoạn cao điểm)
• Không áp dụng thời gian bay từ ngày 29/12/2022 đến hết ngày 03/01/2023 và từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023.
• Mã giảm giá chỉ áp dụng trên phần giá vé, không áp dụng trên thuế, phí.