1800 8195 Đăng nhập
Trở về
VIETNAM AIRLINES

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 15/08/2023

Ưu đãi:
• Nhập mã “VIBQTE05” giảm 5% đối với giá vé (chưa bao gồm thuế phí)
• Nhóm đường bay: Quốc tế
• Thời gian đặt vé áp dụng: 15/03/2023 - 15/08/2023
• Thời gian bay áp dụng: 15/03/2023 - 31/12/2023 (không áp dụng giai đoạn cao điểm, xem chi tiết tại đây)
• Số lượng: 5.000 codes

Điều kiện và điều khoản:
• Áp dụng với tất cả các chủ thẻ tín dụng VIB thanh toán mua vé máy bay nội địa trực tuyến tại website Vietnam Airlines
• Mã giảm giá không được quy đổi ra tiền mặt hoặc vật phẩm.
• Chương trình có thể hết hạn trước khi mã giảm giá được sử dụng hết.
• Mã giảm giá không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác của VNA và VIB.
• Mã giảm giá sử dụng nhiều lần nhưng không vượt quá số lần quy định. Khi sử dụng cần viết hoa tất cả các chữ cái của mã giảm.