1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Parkson Saigontourist Plaza

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 31/01/2023

Chương trình 1:
Hoàn tiền 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.000.000 VND đến dưới 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại các cửa hàng Parkson Lê Thánh Tôn

Chương trình 2:
Hoàn tiền 300.000 VND cho hóa đơn từ 3.000.000 VND khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại các cửa hàng Parkson Lê Thánh Tôn

• Mỗi chủ thẻ được hưởng tối đa 1 lần hoàn tiền/tháng cho cả hai chương trình, áp dụng cho giao dịch hợp lệ đầu tiên.

Chi tiết Thể lệ chương trình tại đây
Địa điểm sử dụng

Parkson Saigontourist Plaza

45 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh