1800 8195 Đăng nhập
Trở về
KLOOK

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Visa | Ngày hết hạn: 30/11/2023

Giảm 15% cho chủ thẻ tín dụng VISA
Từ ngày 1/2/2023 - 30/11/2023

Thuê xe: Giảm 15% tối đa 172.000 VNĐ khi Nhập mã VISAVNCAR cho đơn tối thiểu từ 570.000 VNĐ
Tour: Giảm 15% tối đa 570.000 VNĐ khi nhập mã VISAVNTOURS cho đơn tối thiếu từ 1.900.000 VNĐ
WIFI/SIM: Giảm 15% tối đa 120.000 VNĐ khi nhập mã VISAVNWIFI cho đơn tối thiểu từ 400.000 VNĐ

Các bước thực hiện ưu đãi:
1- Đổi mã giảm giá
2- Chọn hoạt động bạn muốn và thêm vào giỏ hàng
3- Chọn VISA làm phương thức thanh toán
4- Áp dụng mã giảm giá tại trang thanh toán (Lưu ý về điều kiện & điều khoản về yêu cầu chi tiêu và các trường hợp loại trừ)