1800 8195 Đăng nhập
Trở về
BAEMIN

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 15/07/2023

Giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị ban đầu tối thiểu từ 120.000 VNĐ tại website hoặc ứng dụng Baemin vào Thứ Hai đến Chủ Nhật

Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ tín dụng quốc tế VIB
Mã điện tử được áp dụng mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật trong thời gian áp dụng chương trình.
Mỗi chủ thẻ được sử dụng tối đa 01 mã điện tử mỗi ngày.
Tổng số code tối đa: 1.000 code/ tháng
Chương trình ưu đãi Baemin được áp dụng cùng lúc với các mã ưu đãi khác từ Baemin với điều kiện, giá trị giao dịch đầu tiên trước khi áp dụng bất cứ mã điện tử giảm giá nào phải lớn hơn 120.000 VNĐ

Thời gian: 15/04/2023 – 15/07/2023

Xem thể lệ chi tiết tại đây