1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Vietnam Airlines - Ưu đãi bay Tết dành cho chủ thẻ tín dụng VIB

Ngày hết hạn: 31/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỦA VIB
Ưu đãi: Hoàn 250.000 VNĐ cho giao dịch vé máy bay từ 5.000.000 VNĐ
- Thời gian áp dụng: 15/12/2023 – 15/02/2024
- 1 Khách hàng được hoàn tiền 1 lần/giai đoạn hoàn tiền
- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
- Áp dụng khi mua vé tại website Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com
- Số lượng: 1.000 suất đầu tiên mỗi tháng (Tổng 2.000 suất trong suốt thời gian áp dụng)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỦA VIETNAM AIRLINES
Chương trình 1
Ưu đãi : Nhập mã giảm giá "VIBDUXUAN10" để giảm 10% giá vé máy bay nội địa
- Thời gian đặt vé áp dụng: 15/02/2024 – 31/03/2024
- Thời gian bay áp dụng: 15/02/2024 – 31/03/2024
- Không áp dụng giai đoạn bay cao điểm tại đây
- Mỗi Khách hàng được giảm giá nhiều lần mỗi tháng
- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
- Áp dụng khi mua vé tại website Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com
- Số lượng: 2.000 mã giảm giá trong cả chương trình

Chương trình 2
Ưu đãi : Nhập mã giảm giá "VIBDONTET5" để giảm 5% giá vé máy bay quốc tế
- Thời gian đặt vé áp dụng: 15/12/2023 – 15/02/2024
- Thời gian bay áp dụng: 15/12/2023 – 31/03/2024
- Không áp dụng giai đoạn bay cao điểm tại đây
- Mỗi Khách hàng được giảm giá nhiều lần mỗi tháng
- Áp dụng cho tất cả chủ thẻ tín dụng VIB
- Áp dụng khi mua vé tại website Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com
- Số lượng: 3.000 mã giảm giá (6.000 mã giảm giá trong thời gian đặt vé áp dụng)

Chương trình 3:
Ưu đãi: Tặng thêm đến 1.000 dặm Bông Sen Vàng/chặng bay cho chủ thẻ tín dụng VIB Premier Boundless khi có giao dịch vé máy bay giá trị từ 5.000.000 VNĐ
- Chi tiết tặng dặm: 500 dặm/chặng bay nội địa,1.000 dặm/chặng bay quốc tế
- Thời gian đặt vé áp dụng: 15/12/2023 – 15/02/2024
- Thời gian bay áp dụng: 15/12/2023 – 31/03/2024
- Áp dụng cho KH sở hữu thẻ VIB Premier Boundless và là hội viên Bông Sen Vàng
- KH có giao dịch hợp lệ được tặng dặm nhiều lần trong thời gian chương trình
- Áp dụng khi mua vé tại website Vietnam Airlines www.vietnamairlines.com
- Áp dụng cho các hạng vé được cộng dặm của Vietnam Airlines (Tham khảo tại đây : https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines)

Vui lòng xem chi tiết tại đây