1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Lotte Mart

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Hoàn tiền 100.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế VIB tại hệ thống siêu thị Lotte Mart.

Điều kiện và điều khoản:
Áp dụng cho các giao dịch từ 8.00 mỗi ngày
Được áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác của Lotte Mart
Mỗi khách hàng (tương ứng với một số CIF tại VIB) được hoàn tiền 01 lần/tháng

Danh sách siêu thị tại đây

Xem chi tiết tại đây