1800 8195 Đăng nhập
Trở về
Lazada

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa | Ngày hết hạn: 28/02/2023

Ưu đãi 1:
Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 500.000 VNĐ khi mua sắm trên Lazada áp dụng vào ngày thứ 6 hàng tuần.
• Mã được mở mới vào khung giờ 9h00 Thứ 6 hàng tuần
• Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/tuần, số lượng ưu đãi mỗi ngày có giới hạn

Ưu đãi 2:
Giảm 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 5.000.000 VNĐ khi mua sắm trên Lazada vào các ngày đặc biệt 27/3, 16/6, 7/7, 8/8, 9-10-11/9, 10/10, 11/11, 12-13-14/12.
• Khách hàng có thể thu thập mã ưu đãi trước ngày diễn ra ưu đãi nhưng chỉ sử dụng trong ngày diễn ra ưu đãi.
• Mỗi Khách chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày ưu đãi, số lượng ưu đãi có giới hạn.

Xem chi tiết thể lệ tại đây