1900 2200 Đăng nhập
Trở về
ƯU ĐÃI IPHONE 15 SERIES

Áp dụng cho Thẻ tín dụng VIB | Ngày hết hạn: 23/09/2023

Giảm đến 2.000.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 Series bằng thẻ tín dụng VIB

Shopee:
Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series, tại gian hàng Apple Flagship Store và Viettel Store – AAR tại website shopee.vn hoặc ứng dụng Shopee

Nguyễn Kim:
Giảm 1.500.000 VNĐ (* 1.000.000 VNĐ từ VIB và 500.000 VNĐ giảm thêm từ Nguyễn Kim) khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại website nguyenkim.com hoặc ứng dụng Shopee và tại các cửa hàng của hệ thống Nguyễn Kim trên toàn quốc

FPTShop.com.vn:
Giảm 1.500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại website FPTShop.com.vn

Hoàng Hà Mobile:
Giảm 1.500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại các cửa hàng của hệ thống Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc

CellphoneS:
Giảm 1.500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại các cửa hàng của hệ thống CellphoneS trên toàn quốc

ShopDunk:
Giảm 1.500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại các cửa hàng của hệ thống ShopDunk trên toàn quốc

Di Động Việt:
Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua các sản phẩm thuộc dòng iPhone 15 series tại các cửa hàng của hệ thống Di Động Việt trên toàn quốc

Điều kiện:
- Mỗi thẻ (dựa theo 6 số đầu BIN - 4 số cuối thẻ) chỉ được hưởng ưu đãi 01 (một) lần trong suốt thời gian chương trình.
- Được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác tại đối tác và do đối tác quy định
- Áp dụng cùng lúc với chương trình trả góp 0% lãi suất, phí chuyển đối theo quy định tại từng đối tác.
- Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi hết số lượng suất ưu đãi.

Thời gian chương trình: 29/09/2023 – 31/12/2023

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây