Ưu đãi / Quay số

1800 8180 Đăng nhập

Ưu đãi / Quay số

  • 1 Xác nhận thông tin
  • 2 Lấy mã dự thưởng
  • 3 Quay số
Quay số đợt 6 chương trình
Trải nghiệm Gold/Sapphire ngay, 1000 chỉ vàng trao tay
Thời gian quay số đợt 6 (5/01/2020-4/2/2020)
Nhập thông tin xác thực để quay số
Quý khách vui lòng nhập Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Điện thoại di động dịch vụ Ngân hàng điện tử đã đăng ký với VIB
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Điện thoại di động