Đăng nhập

VIB Zero Interest Rate

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

0% lãi suất trọn đời

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

699.000 VNĐ