Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe CHEVROLET

Aveo LT (MT)

Giá tham khảo:

379000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Aveo LTZ (AT

Giá tham khảo:

495000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Aveo LTZ (AT)

Giá tham khảo:

415000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Captiva REVV

Giá tham khảo:

835000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado Centennial 2.8 AT 4x4

Giá tham khảo:

859000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado High Country 2.5 AT 4x4

Giá tham khảo:

819000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado High Country 2.8 AT 4x4

Giá tham khảo:

830000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LT 2.5 AT 4x2

Giá tham khảo:

651000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LT 2.5 MT 4x2

Giá tham khảo:

614000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LT 2.5 MT 4x4

Giá tham khảo:

619000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LTZ 2.5 MT 4x4

Giá tham khảo:

751000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LTZ 2.5 AT 4x2

Giá tham khảo:

789000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LTZ 2.8 AT 4x4

Giá tham khảo:

789000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Colorado LTZ 2.8 MT 4x4

Giá tham khảo:

789000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Cruze LT 1.6L (MT)

Giá tham khảo:

535000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Cruze LTZ 1.8 (AT)

Giá tham khảo:

649000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Orlando LT 1.8L MT

Giá tham khảo:

614000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Orlando LTZ 1.8L AT

Giá tham khảo:

699000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Spark Duo (Spark Van) 2018

Giá tham khảo:

259000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Spark LS 2018

Giá tham khảo:

299000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Spark LT 2018

Giá tham khảo:

329000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Trailblazer 2.8 LTZ 4x4 AT

Giá tham khảo:

1036000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Trailblazer 2.5 LT 4x2 MT

Giá tham khảo:

855000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Trailblazer2.5 LT 4x2 AT

Giá tham khảo:

925000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Trax

Giá tham khảo:

679000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018