Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe CHIEN THANG

CT 1.4TL1/KM Phanh dầu trợ lực

Giá tham khảo:

192000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT 6.5TL1/ 4x4/ KM

Giá tham khảo:

459000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT 6.5TL2/KM

Giá tham khảo:

433000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT 6.7TL1/KM

Giá tham khảo:

391000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT 7.2TL1/KM

Giá tham khảo:

465000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT1.2TD1, phanh dầu

Giá tham khảo:

196000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT1.5TL1

Giá tham khảo:

249000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT1.5TL1/KM, khung mui, phanh hơi

Giá tham khảo:

255000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT2.5TL1

Giá tham khảo:

251000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT2.5TL1/MB lốc kê - không số phụ

Giá tham khảo:

257000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.45T1

Giá tham khảo:

288000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.45T1/KM lốc kê - không số phụ

Giá tham khảo:

298000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.48TD1, phanh lốc kê

Giá tham khảo:

279000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.48TD1/ 4x4, phanh lốc kê

Giá tham khảo:

308000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.95TD1

Giá tham khảo:

278000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.98TD1

Giá tham khảo:

284000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT3.9TD1/ 4x4 CT3.9D1/ 4x4

Giá tham khảo:

305000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT4.6TD1

Giá tham khảo:

317000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT4.95T1 CT4.95TL/KM1-1

Giá tham khảo:

310000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT4.95T1/KM

Giá tham khảo:

321000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT4.95T1/TK

Giá tham khảo:

335000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT5.5TD1

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT5.5TD1 4x4

Giá tham khảo:

413000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT6.2D1

Giá tham khảo:

398000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT6.2D1/ 4x4

Giá tham khảo:

421000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT6.2D2/ 4x4

Giá tham khảo:

438000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

CT6.2D3/ 4x4

Giá tham khảo:

421000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

KB 0.99 TL1/KM (Động cơ xăng, có điều hòa, có bạt)

Giá tham khảo:

174900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

KB 0.99 TL1/KM Gas

Giá tham khảo:

175900000" VNĐ

Ngày cập nhật: 10/01/2019