Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe HOA MAI

HD 1250A -E2TD

Giá tham khảo:

230000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 1500A -E2TD

Giá tham khảo:

250000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 1600

Giá tham khảo:

210000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 1600A -E2TD

Giá tham khảo:

260000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 1800A- E2TD

Giá tham khảo:

249000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 2350A -E2TD

Giá tham khảo:

270000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 2500A 4x4-E2TD

Giá tham khảo:

286000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3000A -E2TD

Giá tham khảo:

298000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3000B -E2TD

Giá tham khảo:

295000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3200A 4x4 -E2TD

Giá tham khảo:

300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3450A 4x4 - E2MP

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3450A-E2MP

Giá tham khảo:

300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3450B 4x4 -E2TD

Giá tham khảo:

340000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3480B -E2TD

Giá tham khảo:

300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 3900A -E2TD

Giá tham khảo:

320000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 4650A 4x4 -E2TD

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 4850A -E2TD

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 5000A -E2TD

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 5000A-E2MP; HD 5000B-E2MP

Giá tham khảo:

430000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 5250A 4x4 - E2MP

Giá tham khảo:

440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 5500A-E2MP

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 5850A 4x4x

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 6000A -E2TD

Giá tham khảo:

420000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 6450A -E2TD

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 6450A 4x4-E2MP

Giá tham khảo:

473000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 6450A 4x4-E2TD

Giá tham khảo:

480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 6450A-E2MP

Giá tham khảo:

433000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 680A -E2TD

Giá tham khảo:

190000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 7600A 4x4 -E2MP

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 7800A -E2MP

Giá tham khảo:

465000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 7800A 4x4 -E2TD

Giá tham khảo:

505000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 8000A 4x2 -E2TD

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

HD 990A -E2TD

Giá tham khảo:

220000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

YC4FA115-33

Giá tham khảo:

465000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019