• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

 

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Tổng quan VIB Quá trình phát triển Thương hiệu VIB Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Ủy Ban Nhân sự

CHI TIẾT

Ông Đặng Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Uỷ ban Rủi ro

CHI TIẾT

Ông Đỗ Xuân Hoàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

CHI TIẾT

Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

CHI TIẾT

Ông Coenraad Johannes Jonker

Thành viên Hội đồng Quản trị

CHI TIẾT

Ông Michael John Murphy

Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ủy ban Rủi ro

CHI TIẾT