Bao Thanh Toán Nội Địa | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Không cần tài sản bảo đảm

 

Tăng doanh thu, thị phần và giữ vững mối quan hệ với bên mua hàng thông qua chính sách bán hàng trả chậm của VIB

 

Tối ưu hóa nguồn vốn, dòng tiền, tiết kiệm thời gian quản lý công nợ

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Hình thức bao thanh toán: có truy đòi
  • Hình thức cấp tín dụng cho doanh nghiệp là bên bán hàng, thông qua việc VIB mua lại khoản phải thu của bên bán hàng phát sinh từ việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua hàng
  • Loại tiền: VND/ngoại tệ
  • Phí dịch vụ bao thanh toán: thu 01 lần ngay khi giải ngân khoản tiền ứng cho bên bán hàng
  • Phương thức thanh toán gốc và lãi: thu 01 lần hoặc từng lần theo tỷ lệ ứng trước
  • Phương thức bao thanh toán: từng lần/ hạn mức
  • Thời hạn: tới 6 tháng/lần và thời hạn hạn mức tới 12 tháng
  • Tỷ lệ ứng trước: lên tới 85% giá trị khoản phải thu
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ