Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

Ngày hết hạn 31/12/2019

Chi tiết

Giảm 10% trên giá phòng cho toàn bộ chủ thẻ VIB
Giảm 15% trên giá dịch vụ khác của FLC Hotel & Resort khu sử dụng dịch vụ tại khách sạn
Áp dụng cho tất cả các dịch sử dụng phòng lưu trú tại FLC Hotel & Resort

Ưu đãi trên không được áp dụng cùng lúc với chương trình khác
Khách hàng phải xuất trình thẻ khi đặt phòng và sử dụng các dịch vụ tại khách sạn.
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý, xã Nhơn Lý, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam