Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Nha Khoa Kim

Ngày hết hạn 30/11/2019

Chi tiết

Bảo trợ chăm sóc sức khỏe miễn phí 1 năm cho chủ thẻ VIB (không giới hạn khám tổng quát, cạo vôi và đánh bóng răng 2 lần, Chụp X-quang Pano răng 2 lần)
Giảm 15% các dịch vụ khác cho toàn bộ chủ thẻ Platinum
Giảm 10% các dịch vụ khác cho các hạng thẻ còn lại.

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác.

Địa điểm áp dụng: Áp dụng toàn hệ thống Nha Khoa Kim trên toàn quốc.

Hướng dẫn đăng ký trả góp lãi suất 0%

Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Việt Nam

Hotline: 19001041