Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
American Eye Center

Ngày hết hạn 28/02/2020

Chi tiết

Giảm 10% trên tổng hóa đơn hoặc dịch vụ

Áp dụng cho tất cả sản phẩm và dịch vụ tại American Eye Center
Phải có ít nhất 2 thành viên trong gia đình đến cùng lúc và thanh toán trên cùng một hóa đơn
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Không áp dụng cùng lúc với trả góp 0%
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

105 Tôn Dật Tiên, khu Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM