Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
DOLL EYES

Ngày hết hạn 15/06/2019

Chi tiết

Giảm 20% với hóa đơn trên 200.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ VIB tại DOLL EYES
Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Áp dụng cho các ngày lễ, Tết
Áp dụng tất cả cửa hàng DOLL EYES trên toàn quốc
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Việt Nam