Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
Viken Sports Việt Nam

Ngày hết hạn 25/05/2019

Chi tiết

Giảm 30% tất cả các sản phẩm khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại Viken

-Nhập code “MORE-30” áp dụng tại tại website: vikensports.com.vn
-Ưu đãi trên chỉ áp dụng cho chủ thẻ tín dụng VIB Zero Card và VIB Cashback
-Ưu đãi áp dụng đối với giá cuối cùng sau giá đã khuyến mãi theo chương trình hiện tại của Viken

Thời gian: từ nay đến 25/05/2019