Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192
Trở về
DOLL EYES

Ngày hết hạn 31/12/2019

Chi tiết

Giảm 15% tổng hóa đơn tối đa 150.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ VIB tại DOLL EYES

Ưu đãi trên không áp dụng cùng lúc với ưu đãi khác
Áp dụng cho các ngày lễ, Tết
Áp dụng hệ thống cửa hàng DOLL EYES trên toàn quốc.
Địa điểm sử dụng
Chọn Tỉnh / thành phố

Việt Nam